Výzva na predkladanie ponúk

BR ACADEMY, s. r. o.
Námestie slobody 73, 024 01 Kysucké Nové Mesto

vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na:

Ø Stavebné úpravy, prístavba a nadstavba zázemia športového areálu v Brodne, okres Žilina, rekonštrukcia, prístavba a nadstavba budovy bez súpisného čísla na parcele KN-C č. 1167/4, výstavba a rekonštrukcia športového reálu na parcelách KN-C č. 1167/3, 1167/27, 1167/28, 1167/29, 1165/13, k. ú. Brodno,

Súťažné podmienky si navrhovatelia osobne stiahnu zo stránky https://www.bracademy.sk/vyzva alebo vyžiadajú na e-mailovej adrese: info@bracademy.sk

Kontaktná osoba: Ing. Radoslav Bočej
Mobil: +421 948 220 031
E-mail: info@bracademy.sk

Súťažné návrhy možno doručiť v lehote do 28.01.2022  v súlade so súťažnými podmienkami.

Vyzva-na-predkladanie-ponuk.pdf

Prílohy:

Priloha-c.-1-projektova-dokumentacia-cast-1.zip

Priloha-c.-1-projektova-dokumentacia-cast-2.zip

Priloha-c-1-projektova-dokumentacia-cast-3.zip

Priloha-c.-1-projektova-dokumentacia-cast-4.zip

Priloha-c.-1-projektova-dokumentacia-cast-5.zip

Priloha-c.-1-projektova-dokumentacia-cast-6.zip

Priloha-c-1-projektova-dokumentacia-cast-7.zip

Priloha-c.-1-projektova-dokumentacia-cast-8.zip

Priloha-c.-1-projektova-dokumentacia-cast-9.zip

Priloha-c-v3.-2-Vykaz-vymer.xlsx

Priloha-c.-3-Navrh-na-plnenie-kriterii_.docx 

Priloha-c-v2.-4-Navrh-Zmluvy-o-dielo_.docx

 Zverejnené dňa 19.01.2022